Esnaf  Sicile Kayıt İçin Gerekli  Evraklar

Ø     Vergi Levhası Fotokopisi

Ø     Yoklama Fiş – Tutanak  (Maliyeden Alınan)

Ø     Sabıka Kaydı

Ø     Vesikalık Fotoğraf  1 Adet

Ø     Ustalık Belgesi  - Satış Elemanlığı Belgesi

Ø     450.00 TL Nakit Para  Sicil Harcı İçin  ( 1 Meslek Dalı için Geçerlidir )

Ø     İkametgah  1 Adet

Ø     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Esnaf Sicil Vizesi İçin Gereken Evraklar

Ø     Vergi Faaliyet Belgesi  ( Vergi Dairesinden Alınacaktır.)

Ø     Ula Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Vize  Dilekçesi

Ø     Sicil Vize Harcı  ( İnternetten Belirlendiği İçin Belli Olmuyor )

Ø     Esnaf ve Sanatkarla Sicil Tasdiknamesi’nin Aslı

 

Esnaf Sicilden Silinmek İçin Gerekli Evraklar

Ø     Vergi Dairesinden ve Oda Kaydının Silindiğini Gösterir İB Formu

Ø     Sicil Silinme Harcı ( İnternetten Belirlendiği İçin Belli Olmuyor )

Ø     Esnaf ve Sanatkarla Sicil Tasdiknamesi’nin Aslı

                    

 

TABDK   Satış Belgesi  İçin Gerekli Evraklar   

( Sigara ve İçki Satmak İsteyenler İçin )

Ø     Vesikalık Fotoğraf  1  Adet

Ø     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ø     Vergi Levhası Fotokopisi

Ø     İkametgah  1 Adet

Ø     Sabıka Kaydı

Ø     Oda Kayıt  Belgesi ve Sicil Tastiknamesi

Ø     İşyeri Açma Ruhsat Fotokopisi 

Ø     1 Adet Dosya