ULA Esnaf ve Sanatkarlar Odasından okulumuza destek. (Çıtlık İlkokulu)